Bahan PdPc yang disediakan dalam kelas salinan termasuk:

  • langkah permulaan

  • pautan ke setiap pengajaran

  • ruang perbincangan bagi setiap pengajaran