Set Pembelajaran Luar Talian sesuai digunakan untuk

  • Memantapkan pengetahuan dan kemahiran pengaturcaraan guru dan murid

  • Melaksanakan kelas pengaturcaraan luar talian

  • Memupuk minat belajar

  • Mengaplikasikan pengetahuan teori pengaturcaraan


Dalam setiap Set Pembelajaran Luar Talian , terdapat

  • buku panduan

  • permainan kad

  • video pengajaran dalam pemaju ibu jari USB


Klik pada setiap ikon berikut untuk memuat turun semua sumber luar talian.

Semua sumber Future Skills for All adalah sumber terbuka dan bukan untuk dijual.